Figyelem!!!

 

 

 

 

 

FIGYELEM - ÚJDONSÁGOK!!!

 

Pályaválasztási tanácsadás középiskolásoknak

- katt ide a részletes infókért - 

 


 

 


 


 

 


 

Bemutatkozás

„Légy Te az a változás, amelyet a világban el akarsz érni!”
   
A Nap-Út Alapítvány 2005-ben jött létre Dorogon azzal a céllal, hogy segítse a diák és felnõtt lakosságot egyéni képességeik megtalálásában, kibontakoztatásában, mindennapi életük területén felmerülõ problémák megoldásában, hogy a közösség alkotó tagjaivá váljanak. Útmutatást adni az életminõséget javító, teljesebb életvitel formálásához.

Képesség- és személyiségfejlesztõ foglalkozásokat tartunk elsõsorban hátrányos helyzetû fiatalok részére.


Legfontosabb erõforrásunk:

Õszinte, segítõ szándékunk, szakmai felkészültségünk, tapasztalatunk, a folyamatos fejlõdésre való igény, nyitottság és egymás elfogadása, kapcsolatok, együttmûködések segít bennünket.


Tevékenységeink:


- A tanévben naponta két órában önkéntes szakemberek segítségével Tanulószoba és Játszóház áll a gyerekek rendelkezésére klubhelyiségeinkben, melyeket a mûvelõdési ház bocsátott rendelkezésünkre.

Hetente két órában tartunk kézmûves szakkört, valamint ifjúsági klubot, melynek témái: önismeret, egészséges életmód, drogprevenció, pályaorientáció, környezettudatos életmód.

 
- 2008. április 27-én IV. alkalommal a Nap-Út Alapítvány legsikeresebb és egyben legnépszerûbb rendezvénye volt a „Nap-Út nap a teljesebb életért”. Dorogon a József Attila Mûvelõdési Házban testi, lelki, szellemi egészségünkért színes programokon vehettek részt az érdeklõdõk. Különbözõ betegségmegelõzõ szûrések, elõadások, természetes gyógymódok, mozgásos, zenés, kézmûves foglalkozások zajlottak.

   Februárban farsangot, decemberben Adventi Játszóházat szervezünk több, mint száz szociálisan hátrányos helyzetû gyermeknek a térségbõl. 40 önkéntes segítõ, az együttmûködõ szervezetek munkatársai nagy örömmel és szeretettel munkálkodnak azon, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.

   Több városi rendezvényen (gyereknap, bányásznap), illetve falunapokon kézmûves foglalkozásokkal, interaktív játszóházakkal alapítványunk is hozzájárul a gyermekek szórakoztatásához.
 
-  Nyáron napközis és Napocska tábort Pilismaróton szervezünk 30 halmozottan hátrányos helyzetû gyermek részére. A táborok sikerességéhez hozzájárul az a sok preventív program, melyet önkénteseink szerveznek, együttmûködve több szervezet munkatársaival.

-  Felelõsek vagyunk Földünkért, a felnövekvõ nemzedékért, s szeretnénk tenni élhetõbb jövõnkért. Az elmúlt években csatlakoztunk a  Globális Nevelés Hete Magyarországon programsorozathoz. A város oktatási intézményei segítségével feltérképeztük Dorog öröm- és bánat helyeit. Célunk volt, hogy ismerkedjenek, s törekedjenek a „bánat” helyek örömmé alakítására. A gyerekek alkotásaiból a Föld napjára kiállítás készült.

- 2005-tõl havonta szervezzük Hét Mérföld Túráinkat közeli tájakra. Kirándulásainkon átlagosan 20 fõ vesz részt.

-  Felkérésekre tartottunk képzéseket önismeret, kommunikáció területén, illetve iskolákban interaktív foglalkozásokat önismeret,  egészséges életmód, drogprevenció, környezetvédelem témákban.

Terveink közt szerepel az ifjúság számára olyan közösségi terek, programok szervezése, melyek folyamatosan lehetõséget biztosítanak egyéni képességeik kibontakoztatására.

Céljaink eléréséhez a különbözõ szervezetekkel való hatékony együttmûködés segít bennünket.