Nap-Út Alapítvány adatvédelmi nyilatkozata 

 

A Nap-Út Alapítvány alatt a Nap-Út Alapítványt értjük, címe: 2510 Dorog, Heine u. 5., adószáma: 18615094-1-11.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogyan tartja tiszteletben és hogyan kezeli a Nap-Út Alapítvány a személyes adatokat.

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy kérelme merül fel a jelen adatvédelmi tájékoztatás, személyes adatainak feldolgozása vagy a személyes adataihoz fűződő bármely egyéb ügy kapcsán, keresse az alapítvány elnökét: Winter Erzsébet, +36 70 3842451 vagy winter.zsoka@gmail.com.

Mivel a Nap-Út Alapítvány adatvédelmi nyilatkozata változhat, kérjük, hogy rendszeresen tekintse azt meg. A Nap-Út Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi irányelveit, adatvédelmi nyilatkozatát időnként saját belátása szerint módosítsa.

Személyes adatnak tekintünk minden olyan adatot, amely azonosíthatja azt a személyt, akire vonatkozik, vagy bármi módon alkalmas személy azonosítására, kapcsolatfelvételre.

Adatkezelésnek tekintjük a személyes adatokon vagy az adatállományokon bármely műveletet vagy műveletek összességét. Ilyen művelet lehet a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelőként az Ön személyes adatait a Nap-Út Alapítvány kezeli.

A Nap-Út Alapítvány webhelyének látogatójaként minden tevékenység végezhető személyes adatok megadása nélkül. A webhely használatához sem demográfiai adatok, elérhetőségi adatok, sem profiladatok, sem számlázási adatok megadására nincs szükség.

Előfordulhat, hogy naplózunk egyes környezeti változókat, azonban ezeket nem kötjük egyes személyekhez.

Az, hogy milyen adatkezelést végezhetünk az Ön hozzájárulása nélkül, attól függ, milyen célra irányul az adott adatkezelés.

A Nap-Út Alapítvány alkalmasint (pl. például állambiztonsági vagy bűnüldözési okból) kötelezhető viszont arra, hogy hatósági felkérésre adatokat szolgáltasson ki.

A Nap-Út Alapítvány által kezelt személyes adatokat a Nap-Út Alapítvány részére szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal, pályázatok esetén pedig a pályázati elszámolást végző szervezetekkel is megoszthatjuk. Ezen esetekben csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg más adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval, amelyekre az adott szolgáltatások nyújtásához ill. a pályázati elszámolásokhoz szükség van, és minden vállalkozástól, amellyel esetleg személyes adatot osztunk meg, megköveteljük az adatoknak a védelmét, továbbá az ilyen személyes adatok használatának korlátozását a Nap-Út Alapítványnak nyújtott szolgáltatások teljesítésére.

Személyes adatokat addig őrzünk meg, amíg szükség van rájuk a szolgáltatásaink biztosítására, illetve jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

Ha az a kívánsága, hogy ne használjuk többé az adatait forduljon a Nap-Út Alapítvány elnökéhez: Winter Erzsébet, +36 70 3842451 vagy winter.zsoka@gmail.com. Kérelmére 30 napon belül reagálunk.

Adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges módon őrizzük meg és használjuk fel

A Nap-Út Alapítvány számára megadott személyes adatokat védjük. Az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak nincs 100%-ban biztonságos módszere. Figyelembe vesszük az általunk gyűjtött, feldolgozott és tárolt személyes adatok különleges jellegét, és óvjuk a személyes adatait, ám a teljes biztonságukat nem tudjuk garantálni.

Amennyiben meglátogatja az naputalapitvany.hu honlapot, a honlap használatával kapcsolatos adatokat jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) abból célból kezeljük, hogy statisztikákat és összegzéseket készítsünk, kövessük a honlapunk, és azon belüli egyes oldalak látogatottságát. E célból pl. az alábbi adatokat gyűjthetjük automatikusan: internetszolgáltató, a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer és eszköz típusa, a webhelyünkön átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak, az elért adatok, a számítógépe által az internetcsatlakozáshoz használt IP-cím, valamint a tárgyhoz tartozó egyéb statisztikai adatok. (Ezeket az adatokat szokták Web Analytics, illetve Clickstream adatoknak is nevezni.)

Ezeket az automatikusan naplózott adatokat kombinálhatjuk egyéb begyűjtött adatokkal. Ennek célja a marketing, az analitikai és a webhelyműködési funkciók biztosítása.

Amennyiben Ön más csatornán keresztül kommunikál velünk (pl. email), az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a megvalósult kommunikáció rögzített anyagát jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) fogjuk kezelni abból a célból, hogy kéréseit lehetőség szerint teljesítsük, ill. a kérések teljesítését dokumentáljuk.

Webhelyünk tartalmazhat a Nap-Út Alapítvány adatvédelmi irányelveitől eltérő adatvédelmű webhelyekre mutató hivatkozásokat. Ha egy ilyen külső webhelyen adja meg személyes adatait, akkor azok kezelésére az adott webhely szabályzata vonatkozik. Javasoljuk, hogy tanulmányozza a felkeresett másik webhely adatvédelmi szabályzatát.

Webhelyünk különféle közösségi funkciókat is tartalmazhat, például Facebook-lájkgombot és widgeteket, például Megosztás gombot. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez és az Ön által a webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint a funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el. A közösségi funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az adott funkciót biztosító fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Önnek természetesen jogában áll tudni, milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, mennyi ideig, honnan gyűjtjük az Ön személyes adatait, kinek adjuk azokat át, ki az, aki azokat rajtunk kívül kezeli/feldolgozza. A törvényben előírt kivételektől eltekintve Önnek joga van hozzáférést kérni az adataihoz, illetve kérni az adatok frissítését, vagy helyesbítését.

Jogában áll továbbá kérni, hogy személyes adatait töröljük. Az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük, ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk az azok kezelése alapját biztosító cél érdekében, vagy Ön visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, vagy él azon jogával, hogy kifogást emeljen az adatkezelés ellen, vagy feltételezi, hogy nem a kötelező erejű általános rendelkezésekkel összhangban történik adatainak kezelése.

Ehhez kérjük forduljon a Nap-Út Alapítvány eknökéhez: Winter Erzsébet, +36 70 3842451 vagy winter.zsoka@gmail.com.

Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatait jogosulatlanul kezeljük, a személyes adatok általunk történő kezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyújthat be panaszt, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-391-1400.